Dây trần đơn 1.8

Dây trần đơn 1.8

  • DAY08
27,000
  • Dây trần. Đường kính 1.8mm.
  • Dùng chạy mass amp đèn.

Bình luận