Đế đèn 1625

  • DD013
40,000
  • Kiểu chân: U7B
  • Dùng cho các đèn: 1625, FU-25, VT136, 53, 59
  • Kiểu chân: U7B
  • Dùng cho các đèn: 1625, FU-25, VT136, 53, 59

Bình luận