Đế đèn 300B dẹt

Đế đèn 300B dẹt

  • DD018
48,000
  • Kiểu chân: UX4
  • Phù hợp cho các đèn: 2A3 45 50 27 5Z3 6A3 10 80 83 274A
  • 300A,300B,801,811,VT52,71A
  • Kiểu chân: UX4
  • Phù hợp cho các đèn: 2A3 45 50 27 5Z3 6A3 10 80 83 274A,300A,300B,801,811,VT52,71A

Bình luận