Đế đèn 7 chân PCB

Đế đèn 7 chân PCB

  • DD023
25,000
  • Kiểu chân: Miniatur - B7G
  • Kiểu chân: Miniatur - B7G

Bình luận