Đế đèn 807 dẹt

Đế đèn 807 dẹt

  • DD025
48,000
  • Kiểu chân: UY5
  • Dùng cho các đèn: 807, FU-7, 
  • Kiểu chân: UY5
  • Dùng cho các đèn: 807, FU-7, 

Bình luận