Đế đèn 807 tròn

Đế đèn 807 tròn

  • DD027
48,000
  • Kiểu chân: UY5
  • Dùng cho các đèn: 807, FU-7
  • Kiểu chân: UY5
  • Dùng cho các đèn: 807, FU-7

Bình luận