Đế đèn 9 chân Chassis

Đế đèn 9 chân Chassis

  • DD001
26,000

DD001

12AX7,12AT7,12AU7,ECC83,ECC82,EL84, E88CC, 6922 ...

Bình luận