Đế đèn 9 chân quân sự

Đế đèn 9 chân quân sự

  • DD010
31,000
  • Kiểu chân: Noval - B9A
  • Phù hợp cho các đèn:12AX7, 12AU7...
  • EL84, 6DJ8, 12BH7...
  • Kiểu chân: Noval - B9A
  • Phù hợp cho các đèn: 6DJ8 EL84 6922 6BM8 6BQ5 6CG7/6FQ7 6DJ8/ECC88 6DL4 6EU7 6AU8 12AT7/ECC81 12AU7/ECC82 12AX7/ECC83 12AY7 12AZ7 12BH7 12BY7 5751 5814 6189 7119/E182CC 7199 E80CC EF86 6P14

Bình luận