Đế đèn AZ1 8 chân

Đế đèn AZ1 8 chân

  • DD030
65,000
  • Kiểu chân P8A
  • Dùng cho các đèn: AZ1 ...
  • Kiểu chân P8A
  • Dùng cho các đèn: AZ1 ...

Bình luận