Đế đèn 8 chân EIZZ sứ

145,000 ₫

 • Kiểu chân: Octal - K8A
 • Phù hợp cho các đèn: 6SN7, 6SL7, EL34, 6V6, 6L6, KT88...
 •  5U4G, GZ34
Mua hàng

Đế đèn 300B CMC

175,000 ₫

 • Kiểu chân: UX4
 • Phù hợp cho các đèn: 2A3 45 50 27 5Z3 6A3 10 80 83 274A
 • 300A,300B,801,811,VT52,71A
Mua hàng

Đế đèn 300B dẹt

48,000 ₫

 • Kiểu chân: UX4
 • Phù hợp cho các đèn: 2A3 45 50 27 5Z3 6A3 10 80 83 274A
 • 300A,300B,801,811,VT52,71A
Mua hàng

Đế đèn 300B tròn

48,000 ₫

 • Kiểu chân: UX4
 • Phù hợp cho các đèn: 2A3 45 50 27 5Z3 6A3 10 80 83 274A
 • 300A,300B,801,811,VT52,71A
Mua hàng

Đế đèn WE310A

50,000 ₫

 • Kiểu chân: U6A
 • Dùng cho các đèn: WE310,310A,WE310A,58,2A5,6C6,6D6,41,42,57,77,78,1265,RK43,RK49,T21,VT57,VT58
Mua hàng

Đế đèn PX25

175,000 ₫

 • Kiểu chân B4, B5
 • Dùng cho các đèn: PX4, PX5, 1064, RGN1064, U19, U18
Mua hàng

Đế đèn 807 tròn

48,000 ₫

 • Kiểu chân: UY5
 • Dùng cho các đèn: 807, FU-7
Mua hàng

Đế đèn 807 dẹt

48,000 ₫

 • Kiểu chân: UY5
 • Dùng cho các đèn: 807, FU-7, 
Mua hàng

Đế đèn 7 chân PCB

25,000 ₫

 • Kiểu chân: Miniatur - B7G
Mua hàng