Đế đèn 8 chân PCB

32,000 ₫

 • Kiểu chân: Octal - K8A
 • Phù hợp cho các đèn: 6SN7, 6SL7, EL34, 6V6, 6L6, KT88...
 •  5U4G, GZ34
Mua hàng

Đế đèn 8 chân Chassis

32,000 ₫

 • Kiểu chân: Octal - K8A
 • Phù hợp cho các đèn: 6SN7, 6SL7, EL34, 6V6, 6L6, KT88...
 •  5U4G, GZ34
Mua hàng

Đế đèn 9 chân CMC

175,000 ₫

 • Kiểu chân: Noval - B9A
 • Phù hợp cho các đèn:12AX7, 12AU7...
 • EL84, 6DJ8, 12BH7...
Mua hàng

Đế đèn 9 chân PCB

27,000 ₫

 • Kiểu chân: Noval - B9A
 • Phù hợp cho các đèn:12AX7, 12AU7...
 • EL84, 6DJ8, 12BH7...
Mua hàng

Đế đèn 9 chân Chassis

27,000 ₫

 • Kiểu chân: Noval - B9A
 • Phù hợp cho các đèn:12AX7, 12AU7...
 • EL84, 6DJ8, 12BH7...
Mua hàng