Đế đèn EC52

  • DD034
51,000
  • Kiểu chân: B9G
  • Dùng cho các đèn: EF50 EC52 TT12 EFF51 QE04/10
  • Kiểu chân: B9G
  • Dùng cho các đèn: EF50 EC52 TT12 EFF51 QE04/10

Bình luận