Đế đèn KT41

  • DD041
80,000
  • Kiểu chân: British 7 Pin
  • Dùng cho đèn KT41
  • Kiểu chân: British 7 Pin
  • Dùng cho đèn KT41

Bình luận