Đế đèn PL504 E55L 437 8233 Teflon

Đế đèn PL504 E55L 437 8233 Teflon

  • DD040
340,000
  • Kiểu chân Magnoval - 9 chân to.
  • Chất liệu Teflon
  • Dùng cho đèn: PL504, E55L, 437, 429, 8233, 418...
  • Giá 1 chiếc
  • Kiểu chân Magnoval - 9 chân to.
  • Chất liệu Teflon
  • Dùng cho đèn: PL504, E55L, 437, 429, 8233, 418...
  • Giá 1 chiếc

Bình luận