Đế đèn WE310A

  • DD039
50,000
  • Kiểu chân: U6A
  • Dùng cho các đèn: WE310,310A,WE310A,58,2A5,6C6,6D6,41,42,57,77,78,1265,RK43,RK49,T21,VT57,VT58
  • Kiểu chân: U6A
  • Dùng cho các đèn: WE310,310A,WE310A,58,2A5,6C6,6D6,41,42,57,77,78,1265,RK43,RK49,T21,VT57,VT58

Bình luận