Choke, OPT, Nguồn

Choke 4H 450mA DIY

1,300,000 ₫

  • 4H - 100Hz
  • 450mA DC
  • RDC: 17 Ohm
Mua hàng

Choke 10H 250mA DIY

1,300,000 ₫

  • 10H - 100Hz
  • 250mA DC
  • RDC: 50 Ohm
Mua hàng