Phụ kiện khác

Tụ Rubycon 47uF 400V

30,000 ₫

 • Hàng chính hãng
 • Kích thước: 18x20
 • Khoảng cách chân: 7.5mm
 • Sai số: +-20%
Mua hàng

Tụ Rubycon 220uF 450V

95,000 ₫

 • Hàng chính hãng
 • Kích thước: 25x45
 • Khoảng cách chân: 10mm
 • Sai số: +-20%
Mua hàng

Tụ Rubycon 100uF 450V

60,000 ₫

 • Hàng chính hãng
 • Kích thước: 25x25
 • Khoảng cách chân: 10mm
 • Sai số: +-20%
Mua hàng

Tụ Rubycon 10uF 450V

16,000 ₫

 • Hàng chính hãng
 • Kích thước: 16x16
 • Khoảng cách chân: 7.5mm
 • Sai số: +-20%
Mua hàng

Tụ Rubycon 470uF 450V

135,000 ₫

 • Hàng chính hãng
 • Kích thước: 35x45
 • Khoảng cách chân: 10mm
 • Sai số: +-20%
Mua hàng

Tụ Rubycon 47uF 450V

30,000 ₫

 • Hàng chính hãng
 • Kích thước: 16x25
 • Khoảng cách chân: 7.5mm
 • Sai số: +- 20%
Mua hàng

Tụ Rubycon 22uF 450V

19,000 ₫

 • Hàng chính hãng
 • Kích thước: 16x20
 • Khoảng cách chân: 7.5mm
 • Sai số: +- 20%
Mua hàng