Tap đỡ đèn đen 38mm

Tap đỡ đèn đen 38mm

  • CDD06
43,000

Dùng cho đế 300B sứ dẹt.

Dùng cho đế 300B sứ dẹt.

Bình luận