Tap đỡ đèn trắng 36mm

Tap đỡ đèn trắng 36mm

  • CDD03
38,000

Dùng cho đế 300B sứ dẹt.

Dùng cho đế 300B sứ dẹt.

Bình luận