Tụ ELNA, NICHICON

Tụ Nichicon FG 220uF 10V

17,000 ₫

 • Đường kính: 8mm
 • Chiều cao: 12mm
Mua hàng

Tụ Nichicon FW 330uF 35V

20,000 ₫

 • Đường kính: 10mm
 • Chiều cao: 12.5mm
Mua hàng

Tụ Nichicon FG 100uF 25V

25,000 ₫

 • Đường kính: 8mm
 • Chiều cao: 12mm
Mua hàng

Tụ Nichicon FW 220uF 50V

20,000 ₫

 • Đường kính: 10mm
 • Chiều cao: 12.5mm
Mua hàng

Tụ Nichicon FW 100uF 50V

12,000 ₫

 • Đường kính: 8mm
 • Chiều cao: 12mm
Mua hàng

Tụ Nichicon FW 220uF 25V

12,000 ₫

 • Đường kính: 8mm
 • Chiều cao: 12mm

 

 

 

 

Mua hàng