Tụ hóa nhỏ hơn 100V

Tụ Rubycon 1000uF 25V

35,000 ₫

  • Hàng chính hãng.
  • Kích thước: 12.5x20
  • Sai số: +- 20%
  • Khoảng cách chân: 5mm
Mua hàng

Tụ Rubycon 220uF 25V

18,000 ₫

  • Hàng chính hãng.
  • Kích thước: 8x12
  • Sai số: +- 20%
  • Khoảng cách chân: 5mm
Mua hàng