Vòng chân đèn 44mm

Vòng chân đèn 44mm

  • VCD1
125,000

Đường kính ngoài: 44mm, đường kính trong: 34mm, chiều cao: 8mm
Khoảng cách lỗ lắp (tâm đến tâm): 40MM
Phù hợp với 6SN7 , 6SL7 , 6N8P, 6N9P , CV181 , EL34...

Bình luận