Vòng chân đèn 54mm

Vòng chân đèn 54mm

  • VCD2
135,000

Đường kính ngoài: 54mm, đường kính trong: 36mm, chiều cao: 10mm
Khoảng cách lỗ lắp (tâm đến tâm): 45MM
Phù hợp với 300B, 2A3, 2A3B, 2A3C , 5Z3P , 6CA7 , 6P3P , 5U4G

Bình luận