Vòng chân đèn 70mm

Vòng chân đèn 70mm

  • VCD3
145,000

Đường kính ngoài: 70mm, đường kính trong: 53MM, Chiều cao: 10MM
Khoảng cách lỗ lắp (giữa đến tâm): 61,2MM
Phù hợp 845 211 805

Bình luận