Vòng chống rung 28mm

Vòng chống rung 28mm

  • VCR02
13,000

- Đường kính trong 28mm

6V6  5Y3  6SL7 6SN7 5AR4  6P6P 6n8p  6n9p  6j8p 5Z4PA 310A   EH-EL34

Bình luận