Vòng chống rung 32mm

Vòng chống rung 32mm

  • VCR03
17,000

- Đường kính trong 32mm

EL34  5881  6CA7 6P3P  6N3C CV181-T

Bình luận