Vòng chống rung 40mm

Vòng chống rung 40mm

  • VCR04
19,000

- Đường kính trong 40mm

2A3 300B/5Z3P//6L6G/6550/6080 6N5P 6N13P 572B

Bình luận