Vòng chống rung 45mm

Vòng chống rung 45mm

  • VCR05
21,000

- Đường kính trong 45mm

KT88  KT66 KT120

Bình luận