Đế đèn 8 chân CMC

Đế đèn 8 chân CMC

  • DD007
175,000
  • Kiểu chân: Octal - K8A
  • Phù hợp cho các đèn: 6SN7, 6SL7, EL34, 6V6, 6L6, KT88...
  •  5U4G, GZ34
  • Kiểu chân: Octal - K8A
  • Phù hợp cho các đèn: KT66 KT88 6SL7 6SN7 6CA7 6V6 5AR4/GZ34 5R4GY 5U4G 6AS7G 6B4G 6BL7GT 6F6 6J5 6J7 6L6 6SJ7 274B 348A 350B 421A 5691 5692 5693 5881 6336 6550 7199 EL34 EL37 GZ32 GZ34 6V6GT 6L6GC 350C 6N8P 6N9P 274B 5Z4P 5Z3P KT150 KT120 KT170 6550B CV181 6H9C

Bình luận