Đế đèn, Chụp đèn, Phụ kiện

Đế đèn C3M, C3G, 4P1L, 7N7 Teflon

345,000 ₫

 • Kiểu chân: B8G
 • Dùng cho đèn: C3M, 4P1L, EBL21, C3G, ECH21, 5B25, 7N7 
Mua hàng

Đế đèn PX25 Teflon

340,000 ₫

 • Kiểu chân B4, B5
 • Dùng cho các đèn: PX4, PX5, 1064, RGN1064, U19, U18
Mua hàng

Đế đèn WE310A Teflon

340,000 ₫

 • Kiểu chân: U6A
 • Dùng cho các đèn: WE310,310A,WE310A,58,2A5,6C6,6D6,41,42,57,77,78,1265,RK43,RK49,T21,VT57,VT58
Mua hàng

Đế đèn KT41

80,000 ₫

 • Kiểu chân: British 7 Pin
 • Dùng cho đèn KT41
Mua hàng

Đế đèn PL504 E55L 437 8233 Teflon

340,000 ₫

 • Kiểu chân Magnoval - 9 chân to.
 • Chất liệu Teflon
 • Dùng cho đèn: PL504, E55L, 437, 429, 8233, 418...
 • Giá 1 chiếc
Mua hàng

Đế đèn 8 chân EIZZ sứ

140,000 ₫

 • Kiểu chân: Octal - K8A
 • Phù hợp cho các đèn: 6SN7, 6SL7, EL34, 6V6, 6L6, KT88...
 •  5U4G, GZ34
Mua hàng

Tap đỡ đèn đen 38mm

43,000 ₫

Dùng cho đế 300B sứ dẹt.

Mua hàng

Tap đỡ đèn đen 27mm

43,000 ₫

Dùng cho đế CMC 8 chân và 4 chân.

Mua hàng

Tap đỡ đèn trắng 36mm

38,000 ₫

Dùng cho đế 300B sứ dẹt.

Mua hàng

Tap đỡ đèn trắng 27mm

38,000 ₫

Dùng cho đế CMC 8 chân và 4 chân.

Mua hàng

Tap đỡ đèn trắng 22mm

38,000 ₫

Dùng cho đế CMC 9 chân, đế 9 chân chassis.

Mua hàng