Đế đèn EL156 10 chân

Đế đèn EL156 10 chân

  • DD029
65,000
  • Kiểu chân: Y10A
  • Dùng cho các đèn: EL156...
  • Kiểu chân: Y10A
  • Dùng cho các đèn: EL156...

Bình luận